Monday, January 24, 2011

MENGENAL TAYAR ANDA - ABOUT YOUR WHEELS (bilingual) - Part 2

SAIZ TAYAR - TYRE SIZE
185/55 R15 


Saiz Tayar - Tyre size


CENGKAMAN TAYAR dan TREADWEAR
TYRE TRACTION and TREADWEARCENGKAMAN TAYAR - TYRE TRACTION
Cengkaman tayar ialah kemampuan tayar untuk berhenti pada permukaan yang basah. Tayar mempunyai gred ”AA”, “A”, “B” dan “C” Tayar yang mempunyai cengkaman gred AA mempunyai keupayaan yang paling baik untuk menghentikan kenderaan pada jalan yang basah diikuti dengan gred A, B dan seterusnya C.

Tyre traction is the ability of the tire to stop on wet surfaces. Tyres have a grade of "AA", "A", "B" and "C". Tyres that have grade AA has the best ability to stop the vehicle on a wet road, followed by Grade A, B and then C.
TREADWEAR
Treadwear ialah nilai yang menunjukkan sejauhmanakah ketahanan tayar sebelum permukaan tayar haus. Semakin tinggi nilai treadwear pada tayar semakin lama masa diambil untuk ianya haus. Tayar yang mempunyai nilai tradewear 400 lebih tahan lama berbanding yang mempunyai nilai 200. 

Treadwear is a value that indicates to the resistance of the tire before the tire worn out. The higher the treadwear on the tires the longer it takes to wear out. Tires that have a value of  tradewear 400 more durable than a value of 200.

No comments:

Post a Comment